part teaser

57 22 0
                  


كـالثقـب الأسـود

✴✴✴

أيـن؟ كـيف؟ مَـن؟ ومـتى؟

لـم أكُـن واعيـة علـى أي شـيء...
فـي حُلكـة سـواد الليـل عِنـدما إلتقطـتْ عينـاي تـِلك الأعيـن السـوداء القـاتمة ساحبـة هـالتي وبـرودي
لتبتلعـها،
الدفـىء الـذي شعـرت بِـه لثـواني غمـرني كمـا لـو أنـه سحبنـي لِقـلب بُركـان هـائج مشعـلاً النيـران فـي روحي،

ليعـاود سَكـب المـاء البـارد علـي عِنـد لمحـي لِـتلك
اللمعـة البـارِدة فـي عيناه، لمعـة بـارِدة وسـط نظـراته الـدافِئة المُنكسِـرة تَنـاقُض أعجبنـي بشـدة كـانت تُمثـلني.

بَقيـتْ عـلى مقـربة أُطـالعه وهـو يحـاول تحـريك شفتيـه والنطـق إقتـربتْ بِحـذر لأستمـع لـه،
تجمـدتْ أوصـالي عِنـد سَمـاع تِـلك الكلِمـة تصـدُر مِـنه.

«رفيقـة»

✴✴✴

الـرواية جـزء من سلسلـة قصصيـة بتنـزل قـريباً

الـرواية نـوع جـديد مـاسبـق وكتبـت بـذا التصنـيف
"الخـوارق"


بيرلا: روح مهشمةحيث تعيش القصص. اكتشف الآن