புத்தக அறிவிப்பு

3.1K 27 1
                  

வணக்கம் நட்புறவுகளே..

ஒரு பொது தளத்தில் போட்டிக்கு எழுதிய கதைகள் இப்போது amazon kindle இதில் paper book வடிவிலும் கிடைக்கிறது ..

நீ இன்று நானாக மற்றும் மனதோடு மலர்ந்தவள்

இரண்டும் வெவ்வேறு விதமான கதைகள்..

nee inru naannaaga / நீ இன்று நானாக.. https://www.amazon.in/dp/1647838037/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_svlfEb5FZ5CHM

manthodu malranthaval / மனதோடு மலர்ந்தவள் https://www.amazon.in/dp/1647837928/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_pulfEbKS6RDR2

என்றும் நட்புடன்..

லதாகணேஷ்..

அன்புள்ள திமிரே..Where stories live. Discover now