அறிவிப்பு

2.5K 46 24
                  

வணக்கம் நட்புறவுகளே..

ud வந்து  ஏமாந்தவர்கள் முதலில் மன்னியுங்கள்.. திடீரென்று ஊருக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம்.. மீண்டும் வீடு திரும்ப திங்கள் ஆகிவிடும்... அதுவரை லீவ்..  அட்சரன் நிருவை சந்திக்க  போகும் பதிவு எழுதி கொண்டே இருக்கிறேன்..  செவ்வாய்க்கிழமை  சந்திப்பு  நிகழ்ந்து நிருவின் திட்டுகளையும்  அர்ச்சனையும் அட்சரன் ஏற்பத்தையும் பார்க்கலாம்..

அன்புள்ள திமிரே..Where stories live. Discover now