Select All
  • The Calla Lily Awards 2021
    10.7K 912 25

    Para sa taong 2021, join na! ☑️ Filipino ☑️ English ☑️ Taglish ✅ On-going ✅ Completed Forms are OFFICIALLY CLOSED! Ang patimpalak na ito ay naglalayon na matulungan ang mga baguhang writers upang makilala ang kanilang akda na hindi masyadong nabibigyang pansin. FOR MORE DETAILS, READ THE CONTENTS INSIDE. Disclaimer:...