Select All
 • The Charm
  1.6M 62.5K 63

  [AGREZOR SERIES #1] Si Amity ay guro sa isang pribadong paaralan sa probinsya ng Rizal. Madalas masangkot ang dalaga sa mga isyu na hindi niya naman ginagawa. She has a well-favored face that can capture beaucoup hearts. She oftentimes thinks of the best way to end the rumors and issues, which is to give up. Kung tut...

  Completed   Mature
 • The Curse
  274K 12K 37

  [AGREZOR SERIES #2]