Select All
 • Six Months Agreement with Mr. Arrogant (Completed)
  608K 17.3K 90

  "Six months isn't enough, I want to spend a lifetime with you." -Hot Hotelier Series 1 *** Hindi madali ang lumaki sa anino na iniwan ng ibang tao, higit kanino man si Vanna ang nakakaalam ng mga bagay na iyan sapagkat simula pagkabata ay nakasunod lamang siya sa yapak ng nakatatandang kapatid at sa lahat nang utos ng...

  Completed   Mature
 • Guarding the Brat Senyorita (On Going)
  1.1K 34 9

  "Guard your heart because this sneaky brat you hate will steal it in no time" -Hot Hotelier Series 2 *** Sa kagustuhang makaalis sa manipulasyon ng ama, pinili ni Riya ang maglayas at mamuhay malayo sa kinalakihang karangyaan. Buong buhay niya ay wala siyang ibang ginusto kung hindi ang lumaya sa gulong dala ng kanyan...

  Mature
 • Babysitting the Rude Master (On-hold)
  1.7K 44 5

  "I will take good care of you that someday you won't have any other choice but to love me too." -Hot Hotelier Series 3 Warning: SPG [R-18] Language: Tagalog

  Mature