Select All
  • [12 chòm sao] Thanh Xuân Của Chúng Ta
    6.5K 437 10

    Thanh xuân là gì? Là một cơn mưa rào. Dù cho bạn đã vì nó mà cảm lạnh rất nhiều lần, nhưng bạn vẫn muốn được một lần nữa tắm mình trong cơn mưa ấy Là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, vừa đẹp đẽ, vừa đơn thuần, bạn bè luôn ở bên cạnh, còn người thầm thương thì luôn ở ngay trước mắt... Là uống đến đổ gục, hát đến khà...