Select All
 • My Possessive Fake Husband (Freezell #1) [Completed]
  4.1M 72.6K 58

  Warning: MATURE CONTENT | R-18 | COMPLETED To Aiyell, being forced to marry your best friend doesn't sound so bad. They just have to fake it, problem solved. But why is her husband, Claw, so possessive when their marriage isn't even real... or so she thinks. *** Looks, money, freedom-you really can't have it all. Aiye...

  Completed   Mature
 • My Naughty Boastful Boss (Freezell #2) [PUBLISHED UNDER PSICOM]
  9M 192K 45

  Warning: MATURE CONTENT | R-18 | COMPLETED PUBLISHED UNDER PSICOM Avrein Laiclei Freezell is not your typical woman. She loves wearing manang get ups, big and round eyeglasses, and having no makeup at all. Hindi siya natatanggap sa mga inaapplyan niyang trabaho dahil sa mga katangian niyang iyon. Everytime she tries...

  Completed   Mature
 • My Short Tempered Husband (Freezell #5) [Completed]
  3.2M 106K 45

  Warning: MATURE CONTENT | R-18 | COMPLETED Highest Rank/s: #1 - Humor 8/18/20 #2 - Adventure 12/27/20 #5 - General Fiction 09/25/20 #1 - Music 08/27/20 Aeickel Lavria Freezell, kilala bilang tahimik, mapanganib at isang gwapong bab...

  Completed   Mature
 • My Stupid Runaway Groom (Freezell #4) [Completed]
  1M 31.7K 29

  Warning: MATURE CONTENT | R-18 | COMPLETED Leickel Avria Freezell is the best example of a free spirit. She loves bar hopping, boy hunting and most of all, having fun. Kayang kaya niyang kalimutan ang lahat para lamang sa kasiyahan kaya't ganoon na lamang ang mahigpit na pagtutol niya nang magpasya ang kanyang ina at...

  Completed   Mature
 • Partners In Crime (Freezell #1.5) [Completed]
  314K 7K 8

  Warning: MATURE CONTENT | R-18 | COMPLETED "Forever is just a lie. Our life is just between hello and goodbye." - Ruiza Honeylei Crosante Freezell Series #1.5 (Short Side Story) --

  Completed   Mature