Select All
  • o willow waly √
    2.8K 200 1

    ellerinde büyüyen bir çiçeğin solup gitmesine razı gelmezdi kimse, * john steinbeck'in fareler ve insanlar kitabından esinlenilerek yazılmıştır. 💮 cress'ime #oneshot5

    Completed