Select All
  • ~ deku / izuku oneshots ~
    26.6K 482 27

    DISCONTINUED :3 CURRENT COVER IS BY @ainooodles ON INSTAGRAM So most these are gonna be super action based (assassin!deku, mafia!deku) with some plottwists/other surprise or secret induced stuff. The ships are pretty widescale between 1A and Izuku (ie. mostly tododeku, bakudeku, shindeku, kirideku, denkideku, dabi...

  • Disney & Cartoon In Anime
    336K 21.2K 53

    Chỉ là những tấm hình Cartoon và Disney được chuyển thể thành Anime thôi ! Source: Mình làm fic này từ rất lâu rồi, mình lấy ảnh từ rất nhiều nguồn nhưng chủ yếu là Zerochan, Pinterest, Devianart và JoyCreation. Thế nên có thể có một số ảnh tác giả chưa cho phép mà mình tự tiện lấy nếu có vấn đề gì thì cứ nhắn và mình...