Select All
  • Esqueza Series 1: Marrying The Billionaire
    433K 12.1K 31

    Alzera Maghinang thought she's in win-win situation marrying her boss' son, Zeus Esqueza. Ano pa nga ba hihilingin niya? Zeus is every girls dream man. Gwapo, matangkad at mayaman. Ngunit may pagkasuplado nga lang. Zeus parents asked her to help him cope with his girlfriend's loss. Ngunit isang araw, bumalik ang kasin...