Select All
  • 520 ℘ vmin
    18.8K 2K 14

    500 + 20 = ? Eğer cevabını biliyorsan bir kağıda cevabı yazıp o kağıdı bana yolla eğer bilmiyorsan, o zaman tam bir malsın Taehyung-ssi. @cresswellne 💐 ©fataeful 2019