Select All
  • - İÇLER DIŞLAR - ||tamamlandı||
    161K 12K 71

    "Planımız basit ve etkili. Sen cumartesi gece olacak yemeğe geliyorsun, bu kadar." Gözlerimi Balım'a diktim "Basit kısmını görebildim, etkili kısmı nerde?" "Etkili kısmı sensin Umay." "Benim yemeğe gelmemin Barlas Bey ve sana ne katkısı var?" "Hiçbir katkısı yok, senle Barlas Bey'e katkısı var. Daha sonradan senin d...

    Completed