Select All
  • Her (Harry Potter x Reader)
    234 21 3

    Dos corazones ardientes que se atrevieron a romper Recuerde, nadie dijo que iba a durar para siempre Harry Potter, el niño que vivió, siempre había sentido que todos los que amaba los perdía. Esto todavía se implicaba cuando se enamoro de ella. Eran lo que llamarías una tragedia perfecta, uno de los pocos cuentos de h...

  • Her (Harry Potter x fem reader) tłumaczenie PL
    48.3K 2.3K 94

    Dwa płonące serca, które odważyły się złamać Pamiętajcie, nikt nie mówił, że to będzie trwało wiecznie. Harry Potter, chłopiec, który przeżył, zawsze czuł się tak, jakby każdego, kogo kocha, tracił. To wciąż miało zastosowanie, kiedy zakochał się w niej po uszy. Były to, co można nazwać idealnym tragedii, jeden z niew...