Select All
  • Her (Harry Potter x fem reader) tłumaczenie PL
    108K 4.2K 95

    Dwa płonące serca, które odważyły się złamać Pamiętajcie, nikt nie mówił, że to będzie trwało wiecznie. Harry Potter, chłopiec, który przeżył, zawsze czuł się tak, jakby każdego, kogo kocha, tracił. To wciąż się działo, kiedy zakochał się w niej po uszy. Byli tym, co można nazwać było ideałem tragedii, jedną z niewiel...

    Completed