♯ 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 ⋆࿐໋₊༉  𝟿𝚃𝙴𝙴𝙽. 𝚅𝙸𝚁𝙶𝙾. 𝚂𝙷𝙴 / 𝙷𝙴𝚁.
𝗐𝗋𝗂𝗍𝖾𝗋. 𝖾𝖽𝗂𝗍𝗈𝗋. 𝖿𝖺𝗇𝗀𝗂𝗋𝗅. 𝖼𝖾𝗈 𝗈𝖿 𝖺𝗇𝗀𝗌𝗍. 𝟧𝗌𝗈𝗌. 𝗆𝖺𝗋𝗏𝖾𝗅.
────────────────────
𝖺𝗇𝗂𝗆𝖾. 𝖻𝗐𝖺𝗒 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝖺𝗅𝗌. 𝟣𝖽. 𝗀𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾. 𝗌𝗐𝗂𝖿𝗍. 𝗆𝗂𝗍𝗌𝗄𝗂.
𝗃𝖺𝗍𝗉. 𝖻𝗅𝖺𝖼𝗄 𝗅𝗂𝗏𝖾𝗌 𝗆𝖺𝗍𝗍𝖾𝗋. 𝗌𝗍𝗈𝗉 𝖺𝗌𝗂𝖺𝗇 𝗁𝖺𝗍𝖾. 𝗍𝗉𝗐𝗄.

𝙡𝙤𝙖𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖...
→
𝘃𝗹𝗿𝗴𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 ❪ 𝖻𝖺𝖼𝗄𝗎𝗉. ❫
𝗹𝗼𝘃𝗲𝗿𝗼𝗳𝗺𝗹𝗻𝗲 ❪ 𝖻𝖺𝖼𝗄𝗎𝗉 #𝟤. ❫
𝗽𝗹𝘂𝘁𝗼𝘁𝗼𝘄𝗻 ❪ 𝗍𝗎𝗆𝖻𝗅𝗋. ❫
𝗽𝗹𝘂𝘁𝗼𝘁𝗼𝘄𝗻𝘀 ❪ 𝗍𝗐𝗂𝗍𝗍𝖾𝗋. ❫
 • — ceo of piglet 💅🏻 kylicia, india, lills, mari ˣ², auzene, ash, mj, dia, hannah, nabs, vik, nina ♡
 • JoinedApril 1, 2014Last Message
PlutoTown PlutoTown Aug 18, 2022 03:37AM
hey y’all. i recently just got home a few days ago and honestly i’m pretty tired so i’m kinda in recovery mode rn, but i feel like i can actually see myself getting back into the groove of writing ag...
View all Conversations

Stories by 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮
✓ | DEAR FUTURE ME by PlutoTown
✓ | DEAR FUTURE ME
DEAR FUTURE ME ❝ dear future me, just tell them how you feel. you'll always regret it when you're too late...
ranking #199 in originalstory See all rankings
✓ | SOMEBODY TO YOU by PlutoTown
✓ | SOMEBODY TO YOU
SOMEBODY TO YOU ❝ all i wanna be, yeah all i ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. ❞ in which all s...
ranking #8 in coleman See all rankings
✓ | IF THE WORLD WAS ENDING by PlutoTown
✓ | IF THE WORLD WAS ENDING
IF THE WORLD WAS ENDING ❝ if the world was ending, you'd come over, right? you'd come over and you'd stay the...
ranking #16 in worldending See all rankings
12 Reading Lists