𝐅𝐀𝐖𝐊 𝐌𝐈𝐊𝐈 𝐃𝐄𝐀𝐃𝐀𝐒𝐒


𝐢𝐭𝐬 𝗼𝐤𝐚𝐲 𝐢𝐟 𝐲𝗼𝐮 𝐝𝗼𝐧𝐭 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝗺𝐞
𝐧𝗼𝐭 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝗼𝐧𝐞 𝐡𝐚𝐬 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝐓𝐚𝐬𝐭𝐞 ♕

𝐁𝐄𝐄𝐍 𝐝𝗼𝐢𝐧𝐠 𝐉𝐚𝐲𝐝𝐚𝐱𝐕𝗼𝐧 ✍︎︎

ᎽᎾᏢᏢᎪ ᡕᠵ᠊ᡃ່࡚ࠢ࠘ ⸝່ࠡࠣ᠊߯᠆ࠣ࠘ᡁࠣ࠘᠊᠊ࠢ࠘𐡏 ™

𝐻𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 /̵͇̿̿/'̿̿¯̿̿¯̿̿ @𝐾𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡

𝐁 𝐈 𝐆 𝐓 𝐀 𝐘 ♫♪♫

𝐑𝐈𝐏 𝐕𝐎𝐍 ꨄ

𝐓𝐚𝐲𝐟𝐫𝗺𝐝𝐚𝗼2 𝐬𝐞𝐜𝗼𝐧𝐝 𝐚𝐜𝐜 , 𝐓𝐚𝐲𝐟𝐫𝗺𝐝𝐚𝗼3 𝐬𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐚𝐜𝐜.

𝐼 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑦 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠.
  • 𝐭𝐡𝐫𝗼𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐮𝐢𝐭 𝐬𝐧𝐚𝐜𝐤𝐬 𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐲𝐚 𝐡𝐞𝐚𝐝 シ
  • JoinedSeptember 22, 2020


Last Message
Tayfrmdao Tayfrmdao Aug 17, 2023 07:29AM
hey yall im alive, thank you for everyone who checked in. y’all good ?? ❤️
View all Conversations

Stories by 𝐓𝐀𝐘 𝐁𝐀𝐄 𖣘.
𝐒𝐍𝐄𝐀𝐊𝐘 𝐋𝐈𝐍𝐊 | 𝐊𝐕 by Tayfrmdao
𝐒𝐍𝐄𝐀𝐊𝐘 𝐋𝐈𝐍𝐊 | 𝐊𝐕
"𝗴𝗶𝗿𝗹 𝗶 𝗰𝗮𝗻 𝗯𝗲 𝘆𝗼 𝘀𝗻𝗲𝗮𝗸𝘆 𝗹𝗶𝗻𝗸 "
+22 more
𝐀𝐆𝐄 𝐆𝐀𝐏 - 𝐊𝐕 by Tayfrmdao
𝐀𝐆𝐄 𝐆𝐀𝐏 - 𝐊𝐕
"𝘢𝘨𝘦 𝘢𝘪𝘯𝘵 𝘯𝘶𝘯 𝘣𝘶𝘵 𝘢 𝘯𝘶𝘮𝘣𝘦𝘳" 𝘩𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘬𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘢 𝘦𝘷𝘪𝘭 𝘨𝘳𝘪𝘯. &quo...
𝐕𝐈𝐋𝐄 - 𝐊𝐕 by Tayfrmdao
𝐕𝐈𝐋𝐄 - 𝐊𝐕
"𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙞𝙩𝙚𝙧𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙫𝙞𝙡 𝙞𝙣 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙣 𝙛𝙤𝙧𝙢" 𝘴𝘩𝘦 𝘸𝘩𝘪𝘴𝘱𝘦𝘢𝘳𝘦�...