5. J & R

730 117 41
                  

Jimin, Chae

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Jimin, Chae.

Ayrıca bir gül yapıyor

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Ayrıca bir gül yapıyor. :"

❛Jirosé.❜Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin