Akrepkral Stories

Refine by tag:

1 Story

Akrep Kral by veaster
Akrep Kralby Veaster
Akrep kral dünyaca aranan bir çetenin lideri deri ceketlerindeki akrep damgasıyla biliniyor. Akreplerin kol, bacak ,ense, göbek ,sırt ,bel gibi bölgelerinde akrep dövmes...