̗̀·˚ ༘➛˚ · ..⋅𝚞𝚙𝚍𝚊𝚝𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚞𝚛𝚍𝚊𝚢𝚜

˚ · .𝙄𝙏'𝙎 𝘼𝙇𝙍𝙄𝙂𝙃𝙏──╯
𝙲𝙰𝚄S𝙴 𝙿𝙰𝚁𝙴𝙽𝚃𝚂 𝙰𝙸𝙽𝚃: ̗̀
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎▬ 𝙰𝙻𝚆𝙰𝚈𝚂 𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓 ! ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
  • ➠་․ ┈․‧𝚖𝚊𝚛𝚜/𝚝𝚑𝚎𝚢/𝚝𝚑𝚎𝚖/𝚒𝚜𝚝𝚓
  • JoinedMarch 25, 2020


Last Message
-MARS666 -MARS666 Jul 04, 2022 02:57AM
back on this acc and working on updates very soon
View all Conversations

Story by ⁶⁶⁶
𝔅𝐥𝐚𝐜𝐤𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝     (ʙᴏʏxʙᴏʏ) by -MARS666
𝔅𝐥𝐚𝐜𝐤𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 (ʙᴏʏxʙᴏ...
ғᴀʟʟɪɴɢ ғᴏʀ ʜɪᴍ ᴡᴀsɴ'ᴛ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀɴ... ʀɪɢʜᴛ ? Meet Souji Shimada: a detective who has been blacklisted f...