╔═════ ∘◦ ✄ ◦∘ ═════╗
❝ˢᵗᶦᵗᶜʰᵉᵈ ʸᵒᵘ ᵘᵖ, ᵖᵘᵗ ʸᵒᵘ ᵗᵒᵍᵉᵗʰᵉʳ
ᵂᶦᵗʰ ᶜᵒᵗᵗᵒⁿ ᵃⁿᵈ ᶠᵉᵃᵗʰᵉʳ
ᴳᵃᵛᵉ ʸᵒᵘ ˡᵒᵛᵉ, ᵖᵘᵗ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ ᶦⁿˢᶦᵈᵉ ʸᵒᵘ
ᴼʰ, ʷʰᵃᵗ ᶜᵒᵘˡᵈ ᴵ ᵈᵒ?❞       
╚═════ ∘◦ ✄◦∘ ═════╝
𝑯𝒊𝒚𝒂! 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒎𝒚 𝒃𝒊𝒐!
ミ☆🔪⊂ʕòᴥóʔ⊃🔪 ミ☆
________________________
| ʜᴏᴏᴅɪᴇ | ʜᴇ/ʜɪᴍ | ᴅᴇᴍɪsᴇxᴜᴀʟ |

‟ᴅɪᴄᴋ ɢᴀɴɢ "

❝ᵂʰᵉⁿ ʸᵒᵘ ˢᵗᵃʳᵗᵉᵈ ᵗᵃˡᵏᶦⁿᵍ ᶦⁿ ʸᵒᵘʳ ˢˡᵉᵉᵖ
ˢᵃʸᶦⁿᵍ ᵗʰᶦⁿᵍˢ ʸᵒᵘ'ᵈ ᵈᵒ ᵗᵒ ᵐᵉ
ᴵ ᵈᶦᵈⁿ'ᵗ ᶜᵃʳᵉ
ᴵ ʷᵃˢⁿ'ᵗ ˢᶜᵃʳᵉᵈ❞
________________________
┍━━━━━━🔪━━━━━━┑
𝑾𝒂𝒏𝒏𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆?

☒𝒀𝒆𝒔 ☐𝑵𝒐
┕━━━━━━🔪━━━━━━┙
┍━━━━ ⋆⋅☆⋅⋆ ━━━━┑
❝ᴺᵒʷ ᴵ'ᵐ ᶠᶦⁿᵈᶦⁿᵍ ᵏⁿᶦᵛᵉˢ ᵘⁿᵈᵉʳ ᵗʰᵉ ˢʰᵉᵉᵗˢ
ᶜʳᵘᵐᵇˡᵉᵈ ᵖʰᵒᵗᵒᵍʳᵃᵖʰˢ ᵒᶠ ᵐᵉ
ᴵ'ᵐ ᶦⁿ ᵈᵉˢᵖᵃᶦʳ
ˢʰᵒᵘˡᵈ ᴵ ᵇᵉ ˢᶜᵃʳᵉᵈ?❞
| Lɪᴋᴇs ➳ [ғʀɪᴇɴᴅs ]
| Dɪsʟɪᴋᴇs ➳ [ʙᴇɪɴɢ ɪɢɴᴏʀᴇᴅ]
┕━━━━ ⋆⋅☆⋅⋆ ━━━━┙
ミ☆🔪⊂ʕòᴥóʔ⊃🔪 ミ☆
┍━━━━☾☆☽━━━━┑
| ʟᴇᴏ |
| July 24 |
┕━━━━☾☆☽━━━━┙
┍━━━━━━🔪━━━━━━┑
ᵀᵉᵈᵈʸ ᵇᵉᵃʳ, ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵐʸ ᵗᵉᵈᵈʸ ᵇᵉᵃʳ
ʸᵒᵘ ʷᵉʳᵉ ᶜᵒᵐᶠᵒʳᵗᶦⁿᵍ ᵃⁿᵈ ᵠᵘᶦᵉᵗ
ᴴᵒʷ ᵈᶦᵈ ˡᵒᵛᵉ ᵇᵉᶜᵒᵐᵉ ˢᵒ ᵛᶦᵒˡᵉⁿᵗ?
ᴼʰ, ᵗᵉᵈᵈʸ ᵇᵉᵃʳ, ʸᵒᵘ ʷᵉʳᵉ ᵐʸ ᵗᵉᵈᵈʸ ᵇᵉᵃʳ
ᴱᵛᵉʳʸᵗʰᶦⁿᵍ ʷᵃˢ ˢᵒ ˢʷᵉᵉᵗ ᵘⁿᵗᶦˡ ʸᵒᵘ
ᵗʳᶦᵉᵈ ᵗᵒ ᵏᶦˡˡ ᵐᵉ
┕━━━━━━🔪━━━━━━┙
.
.
.

𝑭𝒂𝒓𝒆𝒘𝒆𝒍𝒍~ 🧸
  • JoinedNovember 19, 2017


Last Message
-hoodieweather -hoodieweather May 31, 2022 02:15AM
Sorry i forgot to announce this to my followers let's try againBoobs are so weird 
View all Conversations

5 Reading Lists