she/her
  • shinichiro’s bike shop
  • JoinedAugust 9, 2015