╳❦╳▂▂▂▂𝙎𝙊 𝙇𝙊𝘾𝙆 𝙏𝙃𝙀 𝘿𝙊𝙊𝙍 𝘼𝙉𝘿 𝙏𝙃𝙍𝙊𝙒 𝙊𝙐𝙏 𝙏𝙃𝙀 𝙆𝙀𝙔 

▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
❦ αηтєяσѕ ❦
▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
▂▂▂▂▂▂▂
══════════════════════
╔ ♥️ ╗

𝑔𝑜𝒹 𝑜𝒻 𝓇𝑒𝓆𝓊𝒾𝓉𝑒𝒹 𝓁𝑜𝓋𝑒 .
𝒶𝓋𝑒𝓃𝑔𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓊𝓃𝓇𝑒𝓆𝓊𝒾𝓉𝑒𝒹 𝓁𝑜𝓋𝑒 .
𝓅𝓊𝓃𝒾𝓈𝒽𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝓉𝒽𝑜𝓈𝑒 𝓌𝒽𝑜 𝓈𝒸𝑜𝓇𝓃 𝓁𝑜𝓋𝑒 .
𝓁𝒾𝑒𝓊𝓉𝑒𝓃𝒶𝓃𝓉 𝑜𝒻 𝒜𝓅𝒽𝓇𝑜𝒹𝒾𝓉𝑒 .
𝓁𝑜𝓃𝑒𝓁𝒾𝑒𝓈𝓉 𝒢𝓇𝑒𝑒𝓀 𝑔𝑜𝒹 .

╚ ╝
══════════════════════

╳❦╳▃▃▃▃▃𝘾𝘼𝙉𝙏 𝙁𝙄𝙂𝙃𝙏 𝙏𝙃𝙄𝙎 𝙉𝙊 𝙈𝙊𝙍𝙀, 𝙄𝙏'𝙎 𝙅𝙐𝙎𝙏 𝙔𝙊𝙐 𝘼𝙉𝘿 𝙈𝙀

◖❦◗ "𝘓𝘰𝘷𝘦, 𝘪𝘯 𝘰𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘨𝘳𝘰𝘸, 𝘯𝘦𝘦𝘥𝘴 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘱𝘳𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦𝘥,
𝘯𝘦𝘦𝘥𝘴 𝘢𝘸𝘢𝘳𝘦𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘵𝘩."
▄▄▄

╳❦╳▃▃▃▃▃𝘼𝙉𝘿 𝙏𝙃𝙀𝙍𝙀'𝙎 𝙉𝙊𝙏𝙃𝙄𝙉𝙂 𝙄, 𝙉𝙊𝙏𝙃𝙄𝙉𝙂 𝙄, 𝙄 𝘾𝘼𝙉 𝘿𝙊

Twin of Eros

╳❦╳▃▃▃▃▃𝙎𝙊 𝙂𝙊 𝘼𝙃𝙀𝘼𝘿, 𝘼𝙉𝘿 𝘿𝙍𝙄𝙑𝙀 𝙈𝙀 𝙄𝙉𝙎𝘼𝙉𝙀

"𝘐 𝘮𝘢𝘺 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘮𝘺 𝘣𝘳𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘣𝘶𝘵 𝘸𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘭𝘰𝘷𝘦
𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺"

╳❦╳▃▃▃▃▃𝘽𝘼𝘽𝙔 𝙍𝙐𝙉 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝙈𝙊𝙐𝙏𝙃 𝙄 𝙎𝙏𝙄𝙇𝙇 𝙒𝙊𝙐𝙇𝘿𝙉'𝙏 𝘾𝙃𝘼𝙉𝙂𝙀


╳❦╳▃▃▃▃▃𝘽𝙀𝙄𝙉𝙂 𝙎𝙏𝙐𝘾𝙆 𝙒𝙄𝙏𝙃 𝙔𝙊𝙐

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
  • ╔ 𝔤𝔬𝔡 𝔬𝔣 𝔯𝔢𝔮𝔲𝔦𝔱𝔢𝔡 𝔩𝔬𝔳𝔢 ╗• 𝗸𝗶𝗿𝗶𝘀𝗵𝗶𝗺𝗮 𝗮𝗻𝗼𝗻 • (𝗻𝗶𝗻𝗲𝘁𝗲𝗲𝗻-𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁-𝘁𝘄𝗲𝗻𝘁𝘆) • 𝗹𝗶𝘁 & 𝘀𝗲𝗺𝗶-𝗹𝗶𝘁 • 𝔯𝔬𝔠𝔨𝔢𝔡 𝔟𝔶 𝔰𝔢𝔯𝔞𝔱𝔬𝔫𝔦𝔫 🥀
  • JoinedMarch 1, 2018


Last Message
-rocksolid- -rocksolid- Mar 23, 2022 04:29AM
Hey yall ahah im back 
View all Conversations