────── ﹙𝙺𝙰𝚈𝙻𝙰 ﹔ 𝘴𝘩𝘦﹐𝘩𝘦𝘳﹚
↳ ੈ‧₊˚ ┊͙ your local 5 foot intj-t swiftie who
is a 𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘵𝘰𝘰 𝘰𝘣𝘴𝘦𝘴𝘴𝘦𝘥 with tarot, astrology, art,
literature, and writing.

❛ 𝘈𝘕𝘋 𝘐 𝘏𝘖𝘗𝘌 𝘐 𝘕𝘌𝘝𝘌𝘙 𝙇𝙊𝙎𝙀 𝙔𝙊𝙐 ﹐
𝘏𝘖𝘗𝘌 𝘐𝘛 𝘕𝘌𝘝𝘌𝘙 𝙀𝙉𝘿𝙎❜
┊͙✧˖*°࿐ seventeen. south african. slytherin.
too emotionally invested in episode stories.
﹙𝙎𝙄𝙈𝙋 𝙁𝙊𝙍 𝘙𝘖𝘕 𝘞𝘌𝘈𝘚𝘓𝘌𝘠 ﹚
── LIZZIE SALTZMAN LOVEBOT !

❛ 𝘐'𝘋 𝘕𝘌𝘝𝘌𝘙 𝘞𝘈𝘓𝘒
𝘾𝙊𝙍𝙉𝙀𝙇𝙄𝘼 𝙎𝙏𝙍𝙀𝙀𝙏 𝘈𝘎𝘈𝘐𝘕. ❜
↳ ੈ‧₊˚ ┊͙ 𝗰𝗮𝗽𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗻 𝘀𝘂𝗻. 𝗴𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗺𝗼𝗼𝗻. 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴.
𝘴𝘢𝘨𝘪𝘵𝘵𝘢𝘳𝘪𝘶𝘴 𝘮𝘦𝘳𝘤𝘶𝘳𝘺, 𝘷𝘦𝘯𝘶𝘴, && 𝘮𝘢𝘳𝘴.

❛ 𝘛𝘏𝘈𝘛'𝘚 𝘛𝘏𝘌 𝘛𝘠𝘗𝘌 𝘖𝘍 𝙃𝙀𝘼𝙍𝙏𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆
𝘛𝘐𝘔𝘌 𝘊𝘖𝘜𝘓𝘋 𝘕𝘌𝘝𝘌𝘙 𝘔𝘌𝘕𝘋. ❜
┊͙✧˖*°࿐ 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋𝐒 .
── 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘨𝘳𝘢𝘮 ; simplyaphrodite.wp
── 𝘧𝘢𝘯 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵 ; ronweasleqs on insta
── 𝘣𝘢𝘤𝘬𝘶𝘱 ; @thefangirlglader

❛ 𝘐'𝘋 𝘕𝘌𝘝𝘌𝘙 𝘞𝘈𝘓𝘒
𝘾𝙊𝙍𝙉𝙀𝙇𝙄𝘼 𝙎𝙏𝙍𝙀𝙀𝙏 𝘈𝘎𝘈𝘐𝘕. ❜
 • ┊͙✧˖*°࿐ 𝘤𝘰𝘳𝘯𝘦𝘭𝘪𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵
 • JoinedNovember 1, 2017


Last Message
-simplyaphrodite -simplyaphrodite Sep 11, 2022 08:14PM
the people that shipped archie and clara how do y’all feel knowing that i denied the existence of this ship at all back in the day and then fell for the person he was based on irl…in conclusion, whi...
View all Conversations

Stories by ﹙𝙺𝙰𝚈𝙻𝙰﹚
     𝐿𝐼𝑀𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐸 ﹐ thomas ¹ . by -simplyaphrodite
𝐿𝐼𝑀𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐸 ﹐ tho...
┊͙✧˖*°࿐ 𝐿𝐼𝑀𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐸 | ❝ if you ain't scared... you ain't human. ❞ ﹙ maze runner books﹚ ﹙ thomas x fem...
ranking #27 in thefevercode See all rankings
      castle, ron weasley¹. by -simplyaphrodite
castle, ron weasley¹.
CASTLE | ❝i'm headed straight for the castle, they wanna make me their queen.❞ ( extended summary inside ) (...
     desiderium, thomas². by -simplyaphrodite
desiderium, thomas².
𝘿𝙀𝙎𝙄𝘿𝙀𝙍𝙄𝙐𝙈 | ❝ When someone is close by, you just know it. ❞ desiderium noun, plural des·i·de·ri·a...
ranking #262 in clara See all rankings
2 Reading Lists