Birhilalinizinde_

"Evet o benim cennetimin kapısı"