- ♡﹐✦﹒ 🍃﹒ꕀ﹒⊂ 🌧 - 

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐌𝐘 𝐁𝐈𝐎

╔═*.·:·.✧ ✦ ✧.·:·.*═╗

하나 넷 셋, 사랑해!

(143, I love you!)

• INFP - T

♡﹐✦﹒ ꕀ﹒⊂

⎯⎯ ୨ 𝐁𝐈𝐀𝐒 𝐋𝐈𝐒𝐓 ୧ ⎯⎯


• 𝙎𝙏𝙍𝘼𝙔 𝙆𝙄𝘿𝙎 → 𝐃𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐑𝐀𝐂𝐇𝐀
ᴰᵒⁿ'ᵗ ᵐᵃᵏᵉ ᵐᵉ ᵇᵃᵈ ᵐᵃᵏᵉ ᵐᵉ ᵇᵃᵈ ᴵ'ᵐ ᵃᵈᵈⁱᶜᵗᵉᵈ ᵗᵒ ʸᵒᵘ
- 𝘁𝗮𝘀𝘁𝗲

• 𝙏𝙒𝙄𝘾𝙀 → 𝐍𝐀𝐘𝐄𝐎𝐍
ᴼʰ ʸᵉᵃʰ ᴵ ᵍᵘᵃʳᵃⁿᵗᵉᵉ ᴵ ᵍᵒᵗ ʸᵃ
- 𝗺𝗼𝗼𝗻𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 𝘀𝘂𝗻𝗿𝗶𝘀𝗲

• 𝙄𝙏𝙕𝙔 → 𝐘𝐔𝐍𝐀 , 𝐑𝐘𝐔𝐍𝐉𝐈𝐍
ᴼʰ ᵍᵒˢʰ ᵖᵘʳᵉ ˢʰᵒᵗ ᵒᶠ ᵖᵒⁱˢᵒⁿ ᵗᵒ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ
- 𝗹𝗼𝗰𝗼

• 𝙀𝙉𝙃𝙔𝙋𝙀𝙉 → 𝐒𝐔𝐍𝐎𝐎 , 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐍
ᴮᵘᵗ ᴵ ˡᵒᵛᵉ ᵗʰᵃᵗ ᵛⁱᵇᵉ
- 𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿𝗼𝗶𝗱 𝗹𝗼𝘃𝗲


⎯⎯ ୨ 𝐄𝐍𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 ୧ ⎯⎯

♡﹐✦﹒ ꕀ﹒⊂

𝗗𝗔𝗜𝗟𝗬 𝘼𝙁𝙁𝙄𝙍𝙈𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉𝙎

♡﹐✦﹒ ꕀ﹒⊂

𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙙 𝗮𝗻𝗱 𝙣𝙤𝙩 𝗳𝗼𝗿𝗴𝗼𝘁𝘁𝗲𝗻

𝙛𝙖𝙠𝙚 𝗶𝘁 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝘆𝗼𝘂 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝗶𝘁

𝗻𝗼 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗵𝗼𝘄 𝗺𝗮𝗻𝘆 𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝘆𝗼𝘂 𝗳𝗮𝗹𝗹 , 𝗴𝗲𝘁 𝙗𝙖𝙘𝙠 𝙪𝙥


- ♡﹐✦﹒ 🍃﹒ꕀ﹒⊂ 🌧 -

- 𝐓𝐎 𝐃𝐎 𝐋𝐈𝐒𝐓 ✓ -

• 𝗱𝗼 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗼𝗺𝗲𝗼𝗻𝗲

• 𝘁𝗲𝗹𝗹 𝘀𝗼𝗺𝗲𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗻𝗶𝗰𝗲

• 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝘆𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝗹𝗳

• 𝗱𝗼 𝗱𝗮𝗶𝗹𝘆 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗶𝗿𝗿𝗼𝗿
( 𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗶𝗳 𝗶𝘁 𝗺𝗮𝘆 𝗯𝗲 𝗵𝗮𝗿𝗱 )

♡﹐✦﹒ ꕀ﹒⊂

𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 , 𝘆𝗼𝘂 𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗶𝘁 𝗮𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗱𝗮𝘆 !
  • 𝐃𝐄𝐕𝐈𝐋𝐃𝐎𝐌
  • JoinedAugust 31, 2020Story by 𝐀𝐔𝐑𝐎𝐑𝐀
˗ˏˋ꒰✧ ── 𝐄𝐋𝐄𝐕𝐀𝐓𝐎𝐑 by C-COTTAGE
˗ˏˋ꒰✧ ── 𝐄𝐋𝐄𝐕𝐀𝐓𝐎𝐑
Getting stuck in an elevator with a cute stranger can't be that bad.. well besides the awkwardness.
ranking #37 in email See all rankings