வீழு மிருவர்க் கினிதே வளியிடை போழப் படாஅ முயக்கு.            ♡...Sweet indeed is that embrace wherein not a breath comes between...♡ -Thiruvalluvar
 • JoinedOctober 24, 2021


Last Message
Hummin--Bird--love Hummin--Bird--love Apr 05, 2024 06:41PM
Chapter 9 and 10 of Hypnotized by you has been updated♥️
View all Conversations

Stories by :)
Hypnotized by you by Hummin--Bird--love
Hypnotized by you
Vishwa is an unfriendly and depressed divorcee who comes to despise women upon the mental cruelty, more preci...
Peacock... by Hummin--Bird--love
Peacock...
Completed story✓❤️ Set in the 1990s. Mayil(peacock), is a simple but naughty girl who lives with her parents...
+22 more
Tiptoeing towards love by Hummin--Bird--love
Tiptoeing towards love
Completed story✓♥️ Back in the day, Maternal uncle-niece marriages were widely practiced in Southern India, e...
+22 more