RahilianForever2

It's ok to be offended by people dear, Kyu ki zaruri nahi hai sab apko pasand kare. You know what you like and what you are ok with, just do that. Be happy:)

shreyashetty_1104

@ILemonhavi16ar @RahilianForever2 aap to eise bolengi hi na.. aap bhi toh same chiz kar rhi hai...
      Aap log sab ke likhte hai lekin koi agar apko bura kuch bole to ap logo ko Sahen nhi hote .
      Aap logo ko har samay sirf acha hi sunna hai...
      Bura sunna ki himmat hi nhi hai...
      Kam kar rhe hay bura lekin koi kuch bol de toh sahen nhi hote apko logo ko 
Reply

shreyashetty_1104

@RahilianForever2 aap to eise bolengi hi na.. aap bhi toh same chiz kar rhi hai...
      Aap log sab ke likhte hai lekin koi agar apko bura kuch bole to ap logo ko Sahen nhi hote .
      Aap logo ko har samay sirf acha hi sunna hai...
      Bura sunna ki himmat hi nhi hai...
      Kam kar rhe hay bura lekin koi kuch bol de toh sahen nhi hote apko logo ko 
Reply

shreyashetty_1104

@RahilianForever2 aap to eise bolengi hi na.. aap bhi toh same chiz kar rhi hai...
      Aap log sab ke likhte hai lekin koi agar apko bura kuch bole to ap logo ko Sahen nhi hote .
      Aap logo ko har samay sirf acha hi sunna hai...
      Bura sunna ki himmat hi nhi hai...
      Kam kar rhe hay bura lekin koi kuch bol de toh sahen nhi hote apko logo ko 
Reply

ILemonhavi16ar

ILemonhavi16ar