මේක මාව විනිශ්චය කරන උඹට.. 
මාව විනිශ්චය කරන්න කලින්
මම ඇවිදගෙන ගිය අඩි පාරෙම
උඹත් ඇවිදගෙන වරෙන්,
මම විදපු දුක, සතුට, වේදනාව හා බය
උඹත් විදපන්..
එක දවසක් මගේ ජීවිතය ඇතුලේ
උඹ ජීවත් උනොත්, උඹට මගේ විනිශ්චයකාරයා වෙන්න පුලුවන්..
එහෙම බැරිනම් පාඩුවෙ හිටපං..

×͜×
  • JoinedJune 14, 2021
Stories by Imesha Hansani
𝐍𝐨𝐰𝐭𝐲 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒) by Imeshahansani
𝐍𝐨𝐰𝐭𝐲 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒)
දගකාර සිතක නැවතුම... 👬👨‍❤️‍👨
ranking #5 in sinhalabl See all rankings
❛ 𝑆𝐸𝐴𝐿 ❜  by Imeshahansani
❛ 𝑆𝐸𝐴𝐿 ❜
⚠︎ හදවත 𝙎𝙀𝘼𝙇 කර ඇත ⚠︎ ආදරය ලස්සන නාම පදයක් වුනාම නෙවේ.. ක්‍රියා පදයක් වුනාම.. 🥀
ranking #8 in sinhalabl See all rankings
දේදුනු වර්ණ තැවරුණු, ආදරය.. "යෙවිෂ්" by Imeshahansani
දේදුනු වර්ණ තැවරුණු, ආදරය.. "යෙවිෂ...
සංසාර ගමන මුළුල්ලේ හමුවන්නට පෙරුම් පුරා මේ ආත්මයේදී හමු වූ සෙනෙහෙවන්තයින්ට... 🌈👬😍
2 Reading Lists