கான்பூசியஸின் கொள்கை:-
(என் மனதை வருடிய வரிகள்)

😊மற்றவர்கள் உனக்கு எதனைச் செய்யக்கூடாது என நீ நினைக்கின்றாயோ அதனை நீ மற்றவர்களுக்குச் செய்யாதே😊
  • ஸ்ரீ லங்கா
  • JoinedFebruary 6, 2019