អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ អរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងរងចាំ អរគុណដែលផ្តល់កម្លាំងចិត្តអោយខ្ញុំ គ្រប់រឿងដែលខ្ញុំសរសេរឡើងនោះគឺជាអំណោយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា 🙆🏻‍♀️💜✨ #ស្រឡាញ់អ្នកអាន💜📝
  • JoinedSeptember 19, 2021
Stories by ចនរ៉ាវេន
សំណព្វចិត្តលោករដ្ឋមន្ត្រី  ᥫ᭡ by JeonRaven95
សំណព្វចិត្តលោករដ្ឋមន្ត្រី ᥫ᭡
ស្នេហាតាំងពីក្មេងៗរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរូបសង្ហាស្មោះស្នេហ៍ជាមួយស្ត្របឺរីមាត់ឆៅពូកែដៀលព្រមទាំងដៃដល់ត្...
✨ JKប្រាថ្នា 💜 by JeonRaven95
✨ JKប្រាថ្នា 💜
" អ្វីដែលយើងប្រាថ្នាគឺត្រូវតែបាន " ជុងហ្គុក ចនជុងហ្គុក / គីមថេយ៉ុង
ranking #322 in boyxboy See all rankings
💕 បំណុលស្នេហ៍ 💕 by JeonRaven95
💕 បំណុលស្នេហ៍ 💕
JUNGKOOK X TAEHYUNG
+1 more