ᴏʜʜ ʜᴇʏ ᴛʜᴇʀᴇ !! ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴍʏ ʟᴏᴠᴇʟʏ ᴘʀᴏꜰɪʟᴇ... ᴏʀ ᴍᴀʏʙᴇ ɪ'ᴍ ᴊᴜꜱᴛ ᴋɪᴅᴅɪɴɢ ᴘʀᴏᴜᴅ ᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴏꜰ ɢᴏɢᴏꜱ ꜰᴀᴍɪʟʏ #ᴅᴀᴛʟɪʟʟʏ  ɪ'ᴍ ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ, ᴀɴᴅ ɪ'ᴍ ꜰᴏɴᴅ ᴏꜰ ʀᴇᴀᴅɪɴɢ ᴀɴᴅ, ᴏꜰ ᴄᴏᴜʀꜱᴇ ... ᴡʀɪᴛɪɴɢ ( ᴡʜᴀᴛ ᴇʟꜱᴇ ᴄᴏᴜʟᴅ ɪ ꜱᴀʏ? ) ɪ'ᴍ ᴋɪɴᴅ ᴏꜰ ᴀ ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴘᴇʀꜱᴏɴ, ᴊᴜꜱᴛ ᴀ ʜɪɢʜ ꜱᴄʜᴏᴏʟ ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ, ᴡʜᴏ ʟᴏᴠᴇꜱ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ ɴᴇᴡ ᴛʜɪɴɢꜱ ᴀɴᴅ ᴍᴇᴇᴛɪɴɢ ɴᴇᴡ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ   #ᴀʀɪᴇꜱᴛᴇᴀᴍ  ᴍʏ ꜰᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ Qᴜᴏᴛᴇ? ʟᴀᴜɢʜ ᴜɴᴛɪʟ ʏᴏᴜ ꜱᴛɪʟʟ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴇᴇᴛʜ  ᴍʏ ʙᴏᴏᴋꜱ? 1) ɪ ꜱᴡᴇᴀʀ ꜰᴏʀᴇᴠᴇʀ 2) ᴛʜᴇ ɢᴏᴏᴅ ɢɪʀʟ ꜰᴇʟʟ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ  ᴀɴᴅ ꜱᴛʜ ᴍᴏʀᴇ ᴀᴅᴠɪꜱᴀʙʟᴇ: 3) ɢɪʀʟʏ ᴛɪᴍᴇ 4) ʟɪᴠᴇ ʟᴀᴜɢʜ ʟᴏᴠᴇ    ꜰᴏʟʟᴏᴡ ʙᴀᴄᴋ
  • JoinedJuly 19, 2019


Last Message
Me_Michelle Me_Michelle Sep 28, 2020 02:05PM
Hey everyone!! Ξεκίνησα μια νέα ιστορία σε συνεργασία με την @riamark325698, που λέγεται " A Good Girl Fell In love ", θα ήταν χαρά μας αν της ρίχνατε μια ματιά!!! 
View all Conversations

Stories by Me_Michelle
𝙂𝙞𝙧𝙡𝙮 𝙏𝙞𝙢𝙚 🌺 by Me_Michelle
𝙂𝙞𝙧𝙡𝙮 𝙏𝙞𝙢𝙚 🌺
𝑩𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒂 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒊𝒔 𝒉𝒂𝒓𝒅, 𝒔𝒐 𝑰'𝒎 𝒈𝒐𝒏𝒏𝒂 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒊𝒑𝒔 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒑 𝒚𝒐𝒖...
ranking #314 in greece See all rankings
Live Laugh Love  by Me_Michelle
Live Laugh Love
Αυτό το βιβλίο θα περιέχει στιχάκια δικής μου " φιλοσοφίας" και άλλων σπουδαίων ανθρώπων. Φυσικά δε...
ranking #343 in funny See all rankings
The Good Girl Fell In love  by Me_Michelle
The Good Girl Fell In love
Η Αλεξία είναι μια μαθήτρια της 2ας λυκείου! Είναι μετρημένη και προσπαθεί να κάνει όσον δυνατόν το καλύτερο...
ranking #401 in school See all rankings
3 Reading Lists