꧁ ❝ 𝘏𝘰𝘸 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘥𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘳𝘢𝘨𝘦. 𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘯𝘦𝘮𝘪𝘦𝘴 𝘢𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘦𝘯𝘵. 𝘠𝘰𝘶'𝘳𝘦 𝘭𝘶𝘤𝘬𝘺, 𝘵𝘰𝘰. 𝘙𝘦𝘥 𝘦𝘺𝘦𝘴 𝘴𝘶𝘪𝘵 𝘴𝘰 𝘧𝘦𝘸. ❞꧂https://www.instagram.com/p/CGdU4_vHae2/?igshid=17xrv72qsznm6𖥸 ๔ครՇคг๔ɭץ ๓ค๔, ฬђคՇ เร เՇ ฬเՇђ Շђเร ๓คภ ՇђคՇ รՇคภ๔ร ๒єŦ๏гє ץ๏ย? ץ๏ย รՇเɭɭ Շђเภк ՇђคՇ ร๏๓єՇђเภﻮ ค๒๏ยՇ ђเ๓ ฬครภ'Շ гเﻮђՇ. ฬคร เՇ Շђє ŦคςՇ ђเร єץєร รฬเՇςђє๔ ς๏ɭ๏гร? ๏г Շђє ŦคςՇ ՇђคՇ ђє ς๏๓קɭєՇєɭץ שคภเรђє๔ Ŧг๏๓ єאเรՇєภςє ๒єŦ๏гє ץ๏ยг שєгץ єץєร? ђ๏ฬ קєςยɭเคг. 𖥸𝕾𝕳𝕬𝕻𝕰𝕾𝕳𝕴𝕱𝕿𝕰𝕽༼ 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠: ₘₐd ₕₐₜₜₑᵣ
𝐁𝐲- ₘₑₗₐₙᵢₑ ₘₐᵣₜᵢₙₑz ༽

↹ ⇤ ► ⇥ ↺
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▭


▬▬▬▬▬๑ 🌟 ๑▬▬▬▬▬●

Bҽʅιҽʋҽԃ ƚσ Ⴆҽ ƚԋҽ Gσԃ σϝ Wσɳԃҽɾʅαɳԃ ιƚʂҽʅϝ. Tԋҽ ƈαƚ ιʂ ƈʅσαƙҽԃ Ⴆყ αɳ ιʅʅυʂισɳ σϝ α ɱσɾƚαʅ ɱαɳ. Dҽʂιɠɳҽԃ ƚσ ɯαʅƙ αɱσɳɠ ɱҽɳ ɯιƚԋσυƚ Ⴆҽιɳɠ ʂҽҽɳ αʂ αɳ αɳσɱαʅყ. Hιʂ ϝɾιҽɳԃʅყ ԃҽɱҽαɳσɾ ƈσυʅԃ ƈԋαɳɠҽ αƚ αɳყ ɱσɱҽɳƚ. Bҽϝσɾҽ ყσυ ƙɳσɯ ιƚ ყσυ ƈσυʅԃ ԋσ ϝɾσɱ Ⴆҽιɳɠ ԋιʂ ϝɾιҽɳԃ. Tσ Ⴆҽιɳɠ ԋιʂ ԃιɳɳҽɾ. Sƚυԃყιɳɠ αɳԃ ɯαƚƈԋιɳɠ. Hҽ ƈσυʅԃ ρҽɾԋαρʂҽ ƙɳσɯ ƚԋҽ συƚƈσɱҽ σϝ αɳყƚԋιɳɠ. Aɳԃ ყσυ ʝυʂƚ ԃσɳ'ƚ ƙɳσɯ ιƚ ყҽƚ.

●▬▬▬▬▬๑ 🌙 ๑▬▬▬▬▬

🌙 ❝ ˙ʇnɔʇɹoɥs ǝɥʇ ɹǝɟɹǝd I ˙ʎɐɯ ʇı sɐ ǝᙠ ¿ɹǝʇǝɯıllıW ǝuo ɹO ¿sǝlıɯ uoıllıɯ ǝuO ¿pooʇsɹǝpunsıɯ ǝɥʇ ɟo puɐl sıɥʇ uı oɓ noʎ llıʍ ɹɐɟ ʍoH ❞ 🌙


ᎷᏗᎴ 🌙

ᏇᎥᏝᏝ ᏋᏗᏖ ᎩᎧᏬ 🌟

ᏇᎥᏝᏝ ᏰᏋ ᎩᎧᏬᏒ ᏰᏋᏕᏖ ᎦᏒᎥᏋᏁᎴ 🌙

ፈᏗᏁ ᏖᏋᏝᏋᎮᎧᏒᏖ 🌟

ፈᏗᏁ ᏝᎧᎧᏦ ᏠᏬᏕᏖ ᏝᎥᏦᏋ ᎩᎧᏬ 🌙


| The Real Chesh |
| FC- Ben Barnes / iwan rheon / Cameron Boyce♡ |
| Interacts with anyone |
| I DON'T HAVE EXTRA ACCS |
| The Real Chesh |
| Interacts with anyone |
| I DON'T HAVE EXTRA ACCS |
  • ʍʏ ʀɛǟʟɨȶʏ ɨֆ ɖɨʄʄɛʀɛռȶ ȶɦǟռ ʏօʊʀֆ~
  • JoinedJanuary 4, 2020


Last Message
NCTALLHERE NCTALLHERE Aug 30, 2021 06:28PM
"Dont leave me terrible liar."
View all Conversations

Story by 『#』ᄃΉΣƧΉ
ᎶᎧᏝᎴᏋᏁ ᏗᎶᏋ ᎧᎦ ᎷᏗᎴᏁᏋᏕᏕ {ᎷᏰ/Ꮥ} by NCTALLHERE
ᎶᎧᏝᎴᏋᏁ ᏗᎶᏋ ᎧᎦ ᎷᏗᎴᏁᏋᏕᏕ {ᎷᏰ/Ꮥ}
"ɦօա ֆքɛƈȶǟƈʊʟǟʀ! ɨȶ'ֆ ɢօօɖ ȶօ ɮɛ ɮǟƈӄ ǟռɖ ǟֆ ʍǟɖ ǟֆ ɛʋɛʀ~!"
ranking #24 in teleporter See all rankings
1 Reading List