• 🇯🇵

දුයිශෙන් අල්තීනායි සුසුම් රැගෙන
ස්ටෙප්ස් හි සිට පැමිනි සිහිල් සුළං පැවසුවා
යලි කෙදිනකවත්!

දුයිශෙන්ලා නොපැමිනෙන වග
නමුදු,
දහසක් අල්තීනායිලා 'පොප්ලර්'
අතැතිව බලා සිටින වග
එහෙත්,
පැළ කරන්නට 'භූමියක්' නොමැති බව


• udaimethwari@gmail.com
  • ඔයා නැතුව මට ගොඩක් පාළුයි
  • JoinedMarch 12, 2021Last Message
Pink_poetry Pink_poetry Dec 22, 2023 05:18PM
- අමාවක කාර්තුව ගමනාන්තය නොදත් මගේ ජීවන යාත්‍රාවේ මං සලකුනු සටහන වූද, කඩා හැලෙන තාරකාවන් අතරේ සිතියම පසෙක ලා ගනදුර සිදලූ මගේ සදවත වූද, රාමු තල බිදලූ මගේ සෙනෙහස දොරටු ලා වසාලූ මේ දිවි ගමනේ මට හමු උනු...
View all Conversations

Stories by _ᴘɪɴᴋʏ_
| කැමීලියා || ᴄᴀᴍᴇʟʟɪᴀ | by Pink_poetry
| කැමීලියා || ᴄᴀᴍᴇʟʟɪᴀ |
ප්‍රේමය යනු හිමි වීමම පමණක් ද..... ඒ කෙසේ වූවත් හිමි වූ සෑම තැනකම ප්‍රේමය තිබුනා ද යන්න පැනයකි....... #238...
ranking #12 in camellia See all rankings
| ʀᴀɪɴ ᴅʀᴏᴘ |  by Pink_poetry
| ʀᴀɪɴ ᴅʀᴏᴘ |
💫__ʟɪꜱᴛᴇɴ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ʀʜʏᴛʜᴍ ᴏꜰ ꜰᴀʟʟɪɴɢ ʀᴀɪɴ___🥀 #917 - gl
+1 more
| 00.00 O'ᴄʟᴏᴄᴋ | by Pink_poetry
| 00.00 O'ᴄʟᴏᴄᴋ |
__Author's favorite one__ #4 - night thoughts #710 - poem
ranking #5 in nightthoughts See all rankings
4 Reading Lists