කතාවක් කියන්නෙ ලෝකයක් නෙවෙයි ....ඒත් කතාවකට පුලුවන් ලෝකයක් ඔයාගෙ ඇස් ඉස්සරහා මවන්න... 


ජීවිතේ කියන්නෙ ගීතයක්ම නෙවෙයි උනාට ....
ගීතයකට පුලුවන් ජීවත් වෙන්න ආසාවක් ඇතිකරන්න..... අපිට ලෝකයක් වෙනස් කරන්න බැරිවුනාට අපිට පුලුවන් වෙනස් විදිහට ලෝකය දකින්න..... ඉතින් එන්න ආදරය දකින්න 🌈
  • JoinedJuly 6, 2021Last Message
Rukshikakalhari Rukshikakalhari 5 hours ago
කතාව දුන්නා.................https://www.wattpad.com/story/355849952
View all Conversations

Stories by Ru shi
❤️‍🔥❤️‍🔥 🆃︎🅷︎🅴︎ 🅸︎🅽︎🅵︎🅸︎🅽︎🅸︎🆃︎🆈︎ ❤️‍🔥❤️‍🔥 fan fiction ( ongoing ) by Rukshikakalhari
❤️‍🔥❤️‍🔥 🆃︎🅷︎🅴︎ 🅸︎🅽︎🅵︎🅸︎�...
💚❤ පෙරවදන් කුමකටද...... පසු වදනින් මුණගැසෙන තුරු.......❤💚 🆃︎🅷︎🅴︎ 🅸︎🅽︎🅵︎🅸︎🅽︎🅸︎🆃︎...
ranking #10 in fanfiction See all rankings
⏳⏳ 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕠𝕨𝕖𝕕 𝔻𝕣𝕖𝕒𝕞 ⏳⏳ Zhanyi fan fiction  ( Ongoing ) by Rukshikakalhari
⏳⏳ 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕠𝕨𝕖𝕕 𝔻𝕣𝕖𝕒𝕞 ⏳⏳...
හීන ........ හැමෝගෙම හිත්වල හීන තියෙනවා .... ඒත් විවිධාකාරයි.... සමහර හීන අහසට පොළොව වගේ...... ඒත් කොතනකදි...
ranking #12 in lovestory See all rankings
💞💞 ᖇᕼYTᕼᗰ Oᖴ ᗰY ᕼᗴᗩᖇT  💞💞   yizhan fan fiction Complete  ✔  by Rukshikakalhari
💞💞 ᖇᕼYTᕼᗰ Oᖴ ᗰY ᕼᗴᗩᖇT 💞💞 yi...
💚💚 මේ ඔයාමද..................... ඔව් මේ ඔයාමයි......... ඉතින් ඔයා මගේමයි.........මගේ විතරමයි........... එච්...
ranking #4 in amor See all rankings
4 Reading Lists