༺ 𒆜𝐵𝒉𝑒𝑟𝑛𝑧 𝑐𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑏𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑖𝑛 𝑎 𝑟𝑜𝑜𝑚 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑑𝑎𝑟𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝒉𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒𝑠. 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝒉𝑖𝑠/𝒉𝑒𝑟 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑎𝑡 𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑒. 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒𝑠, 𝑓𝑜𝑟 𝑡𝒉𝑜𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑖𝑡.𒆜 ༻

ᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐ

𝓑𝓵𝓪𝓬𝓴 𝓔𝓶𝓹𝓲𝓻𝓮 𝓢𝓮𝓻𝓲𝓮𝓼:
1. Deal With My Devil 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
2. Lustful Revenge 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
3. Caydhen's Property 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
4. Full Of Sin 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
5. First And Lust 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
6. One Lust Friend 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
7. His Secret Obsession 𝔰𝔬𝔬𝔫

𝓞𝓵𝓵𝓲𝓮 𝓢𝓮𝓺𝓾𝓮𝓵:
1. Ollie The Virgin Gay 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
2. Ollie The Virgin Gay 2 𝔬𝔫-𝔤𝔬𝔦𝔫𝔤

𝓡𝓮𝓫𝓮𝓵𝓵𝓲𝓸𝓾𝓼 𝓢𝓮𝓻𝓲𝓮𝓼:
1. Chasing Vieraluna 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
2. Saving Applekate 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
3. Babysitting Gold 𝔬𝔫-𝔤𝔬𝔦𝔫𝔤
4. Praying For Dixon 𝔰𝔬𝔬𝔫

𝓦𝓱𝓸'𝓼 𝓣𝓱𝓮 𝓚𝓲𝓵𝓵𝓮𝓻:
1. Crowning Glory 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
2. Taste Test 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢
3. Don't Knock Three Times 𝔠𝔬𝔪𝔭𝔩𝔢𝔱𝔢

ᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐᚐ
  • Wattpad University
  • JoinedSeptember 18, 2014


Last Message
TwinkleBhernz TwinkleBhernz Oct 01, 2022 11:37AM
Saving Applekate #Completed
View all Conversations

Stories by 𝓑𝓱𝓮𝓻𝓷𝔃
BLACK EMPIRE 1: Deal With My Devil by TwinkleBhernz
BLACK EMPIRE 1: Deal With My Devil
WARNING: Mature Content | R-18 | SPG "Sabi mo hindi ba demonyo ako. Pwes dito ka lang sa tabi ko. Tandaa...
BLACK EMPIRE 2: Lustful Revenge by TwinkleBhernz
BLACK EMPIRE 2: Lustful Revenge
WARNING: Mature Content | R-18 | SPG "Dapat galit ako. Pero sa tuwing nakikita ko ang maamong mukha mo...
+6 more
BLACK EMPIRE 3: Caydhen's Property by TwinkleBhernz
BLACK EMPIRE 3: Caydhen's Property
WARNING: Mature Content | R-18 | SPG "Kapag pinagbigyan kita. Kapag hinalikan kita. Magiging akin ka na...
+12 more