எழுத்துக்களை வீரியமாக்கி எழுதுகோளில் செலுத்துகிறேன்.. பிறந்த என்னுடைய புதிய படைப்புகள் உங்கள் அனைவராலும் அங்கீகரிக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையோடு...
  • JoinedAugust 18, 2018Stories by uma maheswari
டெல்டா விவசாயி by Umaviswa
டெல்டா விவசாயி
விவசாயிகளின் துயரில் பங்கெடுப்போம்.
அதிதியின் டயரி.. by Umaviswa
அதிதியின் டயரி..
அதிதியின் சிறு வயது முதல் இப்போது வரை கடந்து வந்த பாதைகளை அதிதியின் டயரியின் மூலம் அறிந்துக் கொள்ள கதைக்குள்...
ranking #37 in fiction See all rankings
காதல் கவிதைகளின் சிதறல்...  by Umaviswa
காதல் கவிதைகளின் சிதறல்...
காதல் கொண்ட பெண்ணவளின் எண்ணத் துளிகள்..
1 Reading List