• JoinedFebruary 9, 2022


Following


Stories by Chaseee
Lost Piece by Xydro_Kliofer
Lost Piece
Kaya mo bang isugal ang lahat kahit pagkakaibigan makuha mo lang ang lalaking mahal mo? Makuha mo kaya ang na...
ᴄᴏᴍᴘɪʟᴀᴛɪᴏɴs ᴏғ ᴏɴᴇ sʜᴏᴛ sᴛᴏʀɪᴇs, ᴘᴏᴇᴍs ᴀɴᴅ ᴘᴏᴇᴛʀɪᴇs by Xydro_Kliofer
ᴄᴏᴍᴘɪʟᴀᴛɪᴏɴs ᴏғ ᴏɴᴇ sʜᴏᴛ sᴛᴏʀɪᴇs...
ɪɴ ᴛʜɪs sᴇᴄᴛɪᴏɴ, ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ʀᴇᴀᴅ ᴏɴᴇ sʜᴏᴛs sᴛᴏʀɪᴇs, ᴘᴏᴇᴍs ᴀɴᴅ ᴘᴏᴇᴛʀɪᴇs ᴏғ ᴍɪɴᴇ. ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɴɪᴄᴇ ᴅᴀʏ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ʟᴏᴠᴇ ʟ...
Parting Ways by Xydro_Kliofer
Parting Ways
🎀Parting Ways🎀 ✍️Xydro 📝Parting Ways is a story of Xydro, who waited his beloved girl for long time withou...
ranking #1 in parting See all rankings