bratmind

Hello! 
     	
     	Tomorrow is the last day of MIBF and also my schedule for book signing. You can bring your own copy of my book there para pirmahan ko (ulit ) at lagyan ng dedication. Pero kung wala pa, there are copies na available ro’n (softbound only) for purchase. You can also take a selfie with me. 
     	
     	See you! 

Ms_Rezilam

@bratmind Sana all sa mga makakapunta.
Reply

kimxxzxx

Hiiiii, thank you so much for signing my UHH book!! Hindi po ako nakaabot sa mismong time ng book signing mo kaya nilapitan na kita kanina kahit palabas na kayo ng venue. It was nice meeting youuuuu!!! See you again next time <3

bratmind

Hello! 
     
     Tomorrow is the last day of MIBF and also my schedule for book signing. You can bring your own copy of my book there para pirmahan ko (ulit ) at lagyan ng dedication. Pero kung wala pa, there are copies na available ro’n (softbound only) for purchase. You can also take a selfie with me. 
     
     See you! 

Ms_Rezilam

@bratmind Sana all sa mga makakapunta.
Reply