බොඳ උනු අකුරු මැකිලා යන්න තියෙන්න දින කිහිපයක් නම්..🌼 
හොඳම දේ මැකෙන අකුරුවල අඩුපාඩු හදන එක නෙවෙයි..🐰
අලුත් පිටුවක් පෙරළගෙන..🐾️
ඒකේ බොඳ උනු අකුරු වලටත් වඩා ලස්සන අකුරු ගළපන එක විතරයි නේද..
හරියට අපේ අඳුරු මතක වෙනුවට..
වර්ණ
පිරුණු
ලස්සන
මතක
අමුනණවා
වගේ..♥️🌟

Bunnybee^_^🐰
  • JoinedJune 6, 2022Last Message
buny_bee buny_bee May 21, 2024 08:21AM
කොකූස්..!!මේඝයන් අතරින් ' Who I Am' අලුත් චැපිය දැම්මා... කියලවා බලන්න හොදද කියලා.. ම්හුක්..නේත සමන්ත..https://www.wattpad.com/1444624770?utm_source=android&utm_medium=whatsapp&utm_content=share_p...
View all Conversations

Stories by බනියා🌙🐰
 WHO I AM  by buny_bee
WHO I AM
| YOU KNOW I MAY HOLD ON TO JUNE | | 'CAYSE ALL THAT YOU GO THROUGH | | I'M WITH YOU | ♥️
The Owner of Moon ❤ ( සඳේ අයිතිය සොයා🌙) KookV🌟 by buny_bee
The Owner of Moon ❤ ( සඳේ අයිතිය ස...
'අයිතිය සඳට වූ.. නමුත් ඔහු එය වෙනස් කලේය...' ලොකූගේ රං ඩිංග වල් වැදිලතෝ මන්තා සමන්ත....🌚 🐰 : මොන රෙද්දක්ද ම...
ranking #30 in happy See all rankings
The Bullet🌝  Taekook ✔🔥🍄 by buny_bee
The Bullet🌝 Taekook ✔🔥🍄
Ill kill you 👉 SEASON 02👈 #Taekook #Top Tae #Bottom Kook Start :- 2023/08/19 End :- 2023 / Lets see...
11 Reading Lists