AnteikuPH

Magandang Araw! Halina't sumali sa aming organisasyon! Ang Anteiku Café ay bukas para sa mga aspiring writers upang matulungan sila na makalikom ng bagong kaalaman na makakatulong sa kanila upang lalong humasa ang kanilang galing sa pagsusulat.
     
     Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo na iyong makukuha kung sasali ka sa aming grupo:
     
     — Comments ( Hindi lamang basta comments, ang mga komentong inyong matatanggap sa mga ka-grupo niyo ay makabukuhan at may pinatutunguhan. )
     
     — Trophies that are equivalent to cup of teas. ( Sa bawat task na maa-accomplish mo ay may makukuha ka ng cup of coffee “☕ ”. At kapag nakaipon ka ng maraming ganito ay may puwede mong ipagpalit sa 'min bilang, FREE VOTES at FREE COMMENTS. )
     
     — Anteiku Café Best Worker Of The Month ( Ang mga miyembro na masipag at matiyaga ay may pagkakataong mapili rito. Ang isang halimbawa upang mapasama ka ay tapusin ang mga task sa tamang oras. Ang “ Book Of The Month ” ay makakatanggap ng FLOOD COMMENTS mula sa lahat ng miyembro ng book club. )
     
     — Kaibigan ( You can always make friends at the org. Anteiku Café is not just an organization; it's a family. Which means, we are helping one another for the success. )
     
     PS: Kung interesado ka, maaari mong pindutin ang link ng Book Club sa baba, o kaya nama’y i-click ang profile namin at hanapin ang libro sa “ List Of Works ” namin. Maraming Salamat!
     
     Link: https://my.w.tt/iSHts9NzqZ