C̲A̲R̲M̲E̲N̲ R̲U̲S̲H̲, ‎ THE RESIDENT RICH GIRL OF HAWKINS.
 • JoinedJune 1, 2023


Last Message
hawkinselite hawkinselite Jun 25, 2023 01:22AM
 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎c̲l̲e̲a̲r̲e̲d̲ o̲u̲t̲ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ carmen rush ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎...
View all Conversations

Story by ☆ ◟𝐂𝐀𝐑𝐌 ֢ ࣪
⋆ ‎ ‎ B̲L̲U̲E̲ M̲O̲O̲N̲! by hawkinselite
⋆ ‎ ‎ B̲L̲U̲E̲ M̲O̲O̲N̲!
𝐒𝙏ᵘF̲𝙵 ‎ 𝐋𝙄ᵏE̲ ‎ 𝐓𝙃ᴵS̲ ‎ 𝐈𝙎 ‎ 𝐎𝙉ᴸY̲ ‎ 𝐎𝙉ᶜE̲ ‎ 𝐈𝙉 ‎ 𝐀 ‎ 𝐁𝙇ᵁE̲ ‎ 𝐌𝙊ᵒN̲, ‎ 𝐑𝙄ᵍH̲𝚃?