ℐ𝓃𝓈𝓉𝒶 𝒾𝒹 : 𝒶𝒾𝓂𝒾𝓈_𝓅𝓊𝓇𝓅𝓁ℯ_ℯ𝒹ℯ𝓃                                                   ഇത് ആമിയുടെ സാങ്കൽപിക കഥകളുടെ ഇന്ദ്രലോകമാണ്. ഇവിടെത്തെ രാജാവും റാണിയും മന്ത്രിയും കൊട്ടാരം വൈദ്യനും കൊട്ടാരം നർത്തകിയും എന്തിന് അടിച്ചു വരാൻ വരുന്ന ചേച്ചി വരെ ഈ നോം മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയവും ഈ രാജാങ്കണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. നമ്മുടെ കോട്ട വാതിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അടയുന്നതായിരിക്കില്ല. കടന്നു വരൂ... സ്വല്പം പഴഞ്ചാടി ആണെങ്കിലും ആമിയുടെ ചക്കിൽ ആട്ടിയ കഥകൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു..
 • JoinedSeptember 13, 2021


Last Message
jungkookie_amiii jungkookie_amiii Jul 25, 2022 01:07PM
നോം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. ഭയങ്കര ശോകം മൂഡിൽ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതിരുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോ bl വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു message ഇട്ടിരുന്നവർക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി ഒരു straight story തു...
View all Conversations

Stories by Ami jeon hoseok (๑♡⌓♡๑)
MY YOU ♡︎ by jungkookie_amiii
MY YOU ♡︎
"പറയാനാകാതെ അകമേ വെമ്പുന്നതെല്ലാം ജന്മങ്ങൾ കടം കൊണ്ട് നമ്മിൽ ലയിച്ച നേർത്ത നാദങ്ങളാകാം, ഒന്നായ് അലിയാൻ ഇ...
ranking #53 in love See all rankings
 ♡ A musical love story ♡ by jungkookie_amiii
♡ A musical love story ♡
BTS നെ സ്നേഹിക്കുന്ന, especially taekook നെ സ്നേഹിക്കുന്ന purple ocean ലെ പുന്നാര ആമി (army) കുട്ടികൾക്ക് വേണ...
ranking #5 in malayalam See all rankings
FALLING by jungkookie_amiii
FALLING
"നീറുമെൻ പ്രാണനിൽ നീ ആശ തൻ തേനൊഴുക്കി"
ranking #146 in joon See all rankings
8 Reading Lists