👿ഇꪶതയ്ക്ക⫰ പേꪆപ്പ⫰ലർ ആയ എ൭ന്ന കണ്ട᭄ട്ട് മനസ᭄ലꪆയ᭄ല്ലേടꪆ ജꪆഡ ൭തണ്ട᭄😤

🧘🏽‍♀️കട്ട waiting for നല്ലനേരം⏳️
  • JoinedOctober 22, 2021


Last Message
kokkachi999 kokkachi999 Nov 09, 2021 08:46PM
ആദ്യത്തെ കഥയാണ് സപ്പോർട്ട് ❤https://www.wattpad.com/story/291048325
View all Conversations

Story by Athulya kunjus
🏚️🔮✨️അര⫰ꪶദ✨️🔮🏚️ by kokkachi999
🏚️🔮✨️അര⫰ꪶദ✨️🔮🏚️
ഒരു ക്‌ളീഷേ പ്രേതം തറവാട് കഥയല്ല അരുദ്ര അതോണ്ട് ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് ആ വഴി അങ്ങ് പോവരുത് 😌അവസാനം വരെ കാത്ത...