lifeshortcreatestory

Hello everyone, naopen kona ang account na ito at babalik ulit ako sa pagsusulat. Papahinga lang muna ako ng ilang days at balik na ulit sa pagsusulat.