සමරිසි නවකතා කියවන්න එක්වන්න මේ ගිනුම සමග
  • JoinedOctober 17, 2021


Following


Stories by nirmaldarshana
සංසාර ආදරේ by nirmaldarshana
සංසාර ආදරේ
කලුතර අහස යට නිදන්වුන ප්‍රේමයක මතක බන..
සෙංකඩගල වැස්ස  by nirmaldarshana
සෙංකඩගල වැස්ස
නුබ.. මට දුන්න ගින්දරක තරම...
ranking #608 in blstory See all rankings