𝚒 𝚊𝚙𝚙𝚊𝚛𝚎𝚗𝚝𝚕𝚢 𝚑𝚊𝚟𝚎
𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚞𝚛𝚟𝚒𝚟𝚊𝚕
𝚒𝚗𝚜𝚝𝚒𝚗𝚌𝚝𝚜 𝚘𝚏
𝚊 𝚜𝚚𝚞𝚒𝚛𝚛𝚎𝚕 𝚘𝚗 𝚌𝚛𝚊𝚌𝚔.
𝚜𝚘 𝚋𝚊𝚜𝚒𝚌𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚒'𝚖
𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚔𝚏𝚞𝚕
𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚒'𝚖 𝚗𝚘𝚝 𝚍𝚎𝚊𝚍
𝚢𝚎𝚝.






𝚓𝚎𝚗. 𝟷𝟾. 𝚊.𝚍.𝚍.
𝚊 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚎 𝚍𝚘𝚛𝚔.
𝚏𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚖𝚎(ง'̀-'́)ง.
𝚘𝚝𝚊𝚔𝚞. 𝙰𝚁𝙼𝚈.
𝚌𝚛𝚊𝚌𝚔𝚑𝚎𝚊𝚍 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚎𝚛.
𝚋𝚊𝚕𝚕 𝚘𝚏 𝚊𝚗𝚡𝚒𝚎𝚝𝚢.
𝚙𝚛𝚘𝚋𝚊𝚋𝚕𝚢 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢
𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚒𝚗 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚒𝚋𝚛𝚊𝚛𝚢.
𝚏𝚊𝚗 𝚘𝚏 𝚝𝚛𝚞𝚎 𝚌𝚛𝚒𝚖𝚎 𝚜𝚑𝚘𝚠𝚜
𝚊𝚗𝚍 𝚏𝚊𝚗𝚝𝚊𝚜𝚢 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜.
𝚝𝚠𝚒𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚏𝚊𝚗𝚏𝚒𝚌𝚜 𝚊𝚛𝚎
𝚖𝚢 𝚐𝚞𝚒𝚕𝚝𝚢 𝚙𝚕𝚎𝚊𝚜𝚞𝚛𝚎.
  • ʜᴏɴᴇsᴛʟʏ? ʜᴏᴘᴇғᴜʟʟʏ ɴᴏᴛ ᴅᴇᴀᴅ ɪɴ ᴀ ᴅɪᴛᴄʜ sᴏᴍᴇᴡʜᴇʀᴇ
  • JoinedJune 8, 2017



Last Message
outlookingfornarnia outlookingfornarnia Jul 14, 2020 12:42AM
the world lost a beautiful and talented person. rest in peace naya. you are loved
View all Conversations

Stories by jen
supermarket soapbox...tvd by outlookingfornarnia
supermarket soapbox...tvd
atolia has lived long enough to watch empires fall and worlds burn, to witness heroes rise and legends forged...
necromancer.....fred weasley [o.h.] by outlookingfornarnia
necromancer.....fred weasley [o.h.]
she is a necromancer, though call her that and she'll scratch your eyes out. she prefers being called a reape...
ranking #108 in necromancy See all rankings
shatter me.....finnick odair [o.h.] by outlookingfornarnia
shatter me.....finnick odair [o.h.]
"she reminded me of dusk and the inevitable sadness of all beautiful things." -A T T I C U S They c...
ranking #5 in district13 See all rankings
49 Reading Lists