♫ᴀɴɪᴍᴇ ᴡᴇᴇʙ ᴡʜᴏ ʟᴏᴠᴇs ʀᴇᴀᴅɪɴɢ ʙᴏʏxʙᴏʏ sᴏ ᴅᴏɴ'ᴛ ʙᴇ sᴜᴘʀɪsᴇᴅ ɪғ ʏᴏᴜ ᴄᴏᴍᴇ ᴀᴄʀᴏss ᴍᴇ ɪɴ ᴏɴᴇ! I ᴀᴍ ᴀ ᴄɪs ʟᴇsʙɪᴀɴ ғᴇᴍᴀʟᴇ, sʜᴇ/ʜᴇʀ/ᴛʜᴇᴍ, ᴀɴᴅ ♐︎Sᴀɢɪᴛᴛᴀʀɪᴜs♐︎ ♫

˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚
𝔽𝕒𝕟𝕕𝕠𝕞𝕤 𝕨𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕞𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕗𝕚𝕟𝕕 𝕞𝕖 𝕚𝕟 𝕗𝕒𝕟𝕗𝕚𝕔𝕤 + 𝕤𝕙𝕚𝕡𝕤 𝕪𝕠𝕦'𝕝𝕝 𝕤𝕖𝕖 𝕞𝕖 𝕚𝕟 𝕗𝕠𝕣 𝕥𝕙𝕖 𝕗𝕒𝕟𝕕𝕠𝕞𝕤:

𝙷𝚊𝚛𝚛𝚢 𝙿𝚘𝚝𝚝𝚎𝚛 (𝚖𝚘𝚜𝚝𝚕𝚢: 𝙳𝚛𝚊𝚛𝚛𝚢)
𝙳𝚂𝙼𝙿 (𝚖𝚘𝚜𝚝𝚕𝚢: 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖𝚗𝚘𝚝𝚏𝚘𝚞𝚗𝚍)
𝙷𝚊𝚣𝚋𝚒𝚗 𝙷𝚘𝚝𝚎𝚕 (𝚖𝚘𝚜𝚝𝚕𝚢: 𝚊𝚗𝚊𝚜𝚝𝚘𝚛//𝚟𝚊𝚐𝚌𝚑𝚊𝚛)
𝙼𝚢 𝙷𝚎𝚛𝚘 𝙰𝚌𝚊𝚍𝚎𝚖𝚒𝚊 (𝚖𝚘𝚜𝚝𝚕𝚢: 𝚋𝚊𝚔𝚞𝚍𝚎𝚔𝚞//𝚋𝚊𝚔𝚞𝚝𝚘𝚍𝚘)
𝙼𝚒𝚛𝚊𝚌𝚞𝚕𝚘𝚞𝚜 𝙻𝚊𝚍𝚢𝚋𝚞𝚐 (𝚖𝚘𝚜𝚝𝚕𝚢: 𝚊𝚍𝚛𝚒𝚎𝚗𝚎𝚝𝚝𝚎//𝚕𝚊𝚍𝚢𝚗𝚘𝚒𝚛)
𝙉𝙤 𝙣𝙚𝙚𝙙 𝙛𝙤𝙧 𝙝𝙖𝙩𝙚 𝙤𝙣 𝙢𝙮 𝙨𝙝𝙞𝙥𝙨, 𝙬𝙚 𝙘𝙖𝙣 𝙖𝙡𝙡 𝙨𝙝𝙞𝙥 𝙬𝙝𝙤 𝙬𝙚 𝙬𝙖𝙣𝙩, 𝙖𝙨 𝙬𝙚𝙡𝙡 𝙖𝙨 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙝𝙖𝙩𝙚 𝙤𝙣 𝙤𝙧𝙞𝙚𝙣𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙝𝙖𝙩 𝙞 𝙧𝙚𝙖𝙙~

❤︎𝕄𝕪 𝕊𝕠𝕔𝕚𝕒𝕝 𝕃𝕚𝕟𝕜𝕤;
(𝕀𝕟-𝕔𝕒𝕤𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕒𝕟𝕟𝕒 𝕓𝕖 𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕤𝕤𝕤)
𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍: 𝚈𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚊𝚕𝚛𝚎𝚊𝚍𝚢
𝙸𝚗𝚜𝚝𝚊𝚐𝚛𝚊𝚖: 𝚛𝚒𝚗𝚗𝚘𝚔𝚒𝚒
𝚃𝚒𝚔𝚃𝚘𝚔: 𝚛𝚒𝚗𝚗𝚘𝚔𝚒𝚒𝚒

𝗬𝗼𝘂 𝗺𝗼𝘀𝘁 𝗹𝗶𝗸𝗲𝗹𝘆 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗰𝗿𝗼𝘀𝘀 𝗺𝘆 𝗽𝗮𝗴𝗲 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗺𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗼𝗻 𝗳𝗮𝗻𝗳𝗶𝗰𝘀//𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀, 𝗯𝘂𝘁 𝗻𝗼𝗻𝗲𝘁𝗵𝗲𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗶𝗳 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗼𝗿 𝗻𝗼𝘁, 𝘄𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲! 𝗚𝗹𝗮𝗱 𝘁𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗲𝗿𝗲 ♡︎ ᴛʜᴀɴᴋʏᴏᴜ ғᴏʀ ᴄʜᴇᴄᴋɪɴɢ ᴏᴜᴛ ᴍʏ ᴘʀᴏғɪʟᴇ ᴀɴᴅ ʀᴇᴀᴅɪɴɢ!
  • 9 inches deep in yo MO-
  • JoinedMarch 5, 20201 Reading List