♯ MARS' BACKUP ˚ ༘✶₊˚.
› 수카이나 ┊︎˚ ༘ミ🧚🏼🍵🍾♥︎ ╯ ‧₊˚
𝗅𝗂𝖻𝗋𝖺. 𝖼𝖾𝗈 𝗈𝖿 𝖺𝗇𝗀𝗌𝗍. 𝗆𝖺𝗇𝖺𝗋. 𝗆𝖺𝗋𝗏𝖾𝗅
𝖺𝗇𝖽 𝗍𝖾𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗅𝖿 𝖺𝖽𝖽𝗂𝖼𝗍. 𝗌𝖺𝗆 𝗐𝗂𝗅𝗌𝗈𝗇
𝖽𝖾𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝗈𝗋𝗅𝖽. 𝗋𝗎𝗆𝗅𝗈𝗐 𝗂𝗌 𝗅𝗈𝗐
𝗄𝖾𝗒 𝗏𝖾𝗋𝗒 𝗌𝖾𝗀𝗀𝖼𝗒. 𝗏𝖾𝗋𝗒 𝖾𝗆𝗈𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝗅𝗒
𝗎𝗇𝗌𝗍𝖺𝖻𝗅𝖾.

joeImiIler ❪ main. ❫
  • 𝖼𝗋𝗒𝗂𝗇𝗀 𝖺𝗍 4 𝖺𝗆
  • JoinedJune 8, 2018