vatrain

geri döndüm, hâlâ burada olan varsa

gunayaa

@vatrain ehh işte.. nasıl gidiyor hayatın bakim?
Reply

vatrain

@gunayaa ne kadar mümkünse tabi
Reply

gunayaa

@vatrain bi şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz :/
Reply

vatrain

geri döndüm, hâlâ burada olan varsa

gunayaa

@vatrain ehh işte.. nasıl gidiyor hayatın bakim?
Reply

vatrain

@gunayaa ne kadar mümkünse tabi
Reply

gunayaa

@vatrain bi şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz :/
Reply

sexreal

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
     Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mıKamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
     Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mıŞeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
     Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mıGûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
     Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mıGâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
     Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mıDeğildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
     Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mıFuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
     Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı
     
     İYİ GECELER ☆!

oluruhlarkilisesi

Bir güneşe bir de sana bakamam

oluruhlarkilisesi

çöllerde su gibi özledim seni
Reply

oluruhlarkilisesi

bir nefessiz bir de sensiz kalamam
Reply

oluruhlarkilisesi

bir ateşi bir elini tutamam
Reply