𝙎𝙬ɛ𝚎ᴛ v𝐞no͡m     :     ⲉⲛⲏⲇ    ✦
☆ ͡ ݂ ⩇:⩇ ' ۫ 𝖠𝗀𝖾 𝟣𝟧.♟️ ࣪ 𓈒

🎧ᶻᶻ 어 ɥ𝗈u & iㅤ✩ ୨ৎㅤ
(♡̲𝆬) .. 𝖽ɑ𝗇𝖼i𝗇𝗀 i𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝗈𝗈𝗇li𝗀𝗍𝗁⠀ ⁄
💌 ⠀𝇃

𓉳 𝖤𝗇𝗀𝖾𝗇𝖾 | 𝖬𝗈𝖺 | 𝖲𝗍𝖺𝗒 | 𝖡𝗅𝗂𝗇𝗄 | 𝖠𝗋𝗆𝗒 | 𝖬𝗂𝗍𝗓𝗒 | 𝖮𝗇𝖼𝖾 | 𝖡𝗎𝗇𝗇𝗂𝖾 | 𝖭𝖢𝖳𝗓𝗂𝖾𝗇 | 𝖢𝖺𝗋𝖺𝗍 | 𝖭𝖺𝖾𝗏𝗂𝗌 𝗈 𝖬𝖸 | 𝖤𝗑𝗈-𝖫 | 𝖨𝖦𝗈𝗍𝟩 | 𝖠𝖳𝖨𝖭𝖸 | 𝖠𝗋𝗈𝗁𝖺 | 𝖥𝗈𝗋𝖾𝗏𝖾𝗋 | 𝖱𝖾𝖵𝖾𝗅𝗎𝗏 | 𝖠𝗇𝖽 𝗆𝗈𝗋𝖾́ 𝖿𝖺𝗇𝖽𝗈𝗆𝗌..

୨ৎㅤ 🫂 ㅤ ♡̲𝆬 ㅤ 𝟣𝟣﹕𝟣𝟣
ㅤ
ꔫ : 𝗍i𝗆ᧉ 𝗈f 𝗅𝗈vᧉ ︖﹖

︶⏝︶୨୧︶⏝︶

︶︶︶ ⊹ ︶︶︶ ୨♡୧ ︶︶︶ ⊹ ︶︶︶

‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎੭୧ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎잃 ‎ ‎‎ ‎ ‎ swᥱᥱt ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ੭ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎ ⊹
‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎𝅄⠀⠀ㅤׂ ⠀a͟n͟gel⠀ 𓈒⠀ ‎ ‎‎ ‎ ‎⠀✧

𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪 𝘧𝘢𝘯𝘥𝘰𝘮, 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘌𝘯𝘩𝘺𝘱𝘦𝘯.. ★

‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎છ֢ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎꒪ ‎ ‎‎ ‎ ‎ 𝇄 𝇃⠀ ( 11 : 11 ) ‎ ‎‎ ‎ ‎ᰍ
‎ ‎‎ ‎ ‎─ ‎ ‎‎ ‎ ‎많은 사랑 ‎ ‎‎ ‎ ‎=‎ ‎‎ ‎ ‎ [ lots of lᦅve ] ‎ ‎‎ ‎ ‎♡

𝘕𝘰 𝘭𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢𝘴 𝘮𝘪𝘦𝘥𝘰 𝘢𝘭 𝘧𝘭𝘰𝘱, 𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘪 𝘺 𝘢𝘮𝘪𝘨𝘦𝘮𝘰𝘴. ⊹

⠀⠀ׅ⠀⠀⠀𝆬⠀⠀⠀ᘏ⠀⠀α𝗆𝗈̲𝗎̲𝗋⠀⠀ׅ⠀⠀⠀𝆬⠀⠀⠀֢

︵︵︵ ⊹ ︵︵︵ ୨♡୧ ︵︵︵ ⊹ ︵︵︵

ー ✮ : 私の愛 ︴𝖱𝖾𝗂 𝖦𝗈𝗇𝗓𝖺́𝗅𝖾𝗓_
𝐞𝐜𝐥𝐢𝐩𝐬𝐞 ? . . [ 𝖬𝖡𝖳𝖨,, 𝖾𝗇𝖿𝗉-] ⊹ ࣪ 🚬
- à©­à­§ -

ׅ 🥀 𓈒 cottagᥱ fa͟i͟ry ִ ۫ ˒ ily ;; Nana Komatsu, Hwang Inyeop, JJ, Moon Woo Jin, Cha Eun-Woo, IU, Kang minah..

۫ 𓈒 旗 >ㅅ< ଓ 𝅄 ׁ

𝑦𝘰𝘶 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘮𝘦 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘯𝘰 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳.

⁺ ꔫㅤׅ ♡ ₊ ⌣

ᵁⁿ ᵈᵘˡᶜᵉ ᵈ ˡᵉᶜʰᵉ ⊹_ @MinSung190
ᴵˡʸ☁︎_ @drixthvn

𝘐 𝘯𝘦𝘦𝘥 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴..
𝘕𝘦𝘤𝘦𝘴𝘪𝘵𝘰 𝘮𝘢́𝘴 𝘢𝘮𝘪𝘨𝘰𝘴..☆
 • En tu corazón bb, okno jodita.
 • JoinedAugust 24, 2023Last Message
y2kre1_v4mpsx y2kre1_v4mpsx Apr 22, 2024 02:02AM
Ke le pasa a watt? 
View all Conversations

Story by 𝐑𝐞𝐢
𝐄𝐥 𝐎𝐫𝐚́𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐃𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨 ║ 𝐄𝐧𝐡𝐲𝐩𝐞𝐧 𝐅𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 by y2kre1_v4mpsx
𝐄𝐥 𝐎𝐫𝐚́𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐃𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐬...
❝ 𝕮ada 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗇𝗍𝗈́ 𝖽𝖾 𝖼𝖺𝗆𝖻𝗂𝖺𝗋 𝖾𝗅 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗱𝗼 𝗌𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗏𝗂𝖾𝗋𝗍𝖾 𝖾𝗇 𝗎𝗇𝖺 𝗽𝗲𝘀𝗮𝗱�...
2 Reading Lists